Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
15.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara.