Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS