Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko
Datum potpisivanja ugovora: 
30.12.2016
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
1
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
1
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga osiguranja radarskih sistema

i kućišta za radarski sistem.