Ugovor o uslugama štampanja brošura - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
POETA PISTA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
13.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o uslugama štampe brošura