Ugovor o zakupu repetitorskih objekata

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
"MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
26.04.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o zakupu repetitorskih objekata .