Ugovor - pružanje usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
PROEX d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.01.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode