Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
EUROHOERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.05.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila.