Ugovor_nabavka autoguma_MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
20.05.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1208,89
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):