Ugovor_nabavka inventurnih pločica_MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Srijeda, Novembar 23, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):