Ugovor_nabavka licenci (Lot 5-Mobiledit Forensic)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Četvrtak, Decembar 15, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):