Ugovor_nabavka licenci za antivirusni softver

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
Ping d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
25.03.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6130,80
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
6130,80
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):