Ugovor_nabavka radova na postavljanju asfaltne podloge

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
GP Ing d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Decembar 9, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):