Ugovor_nabavka štampanog materijala (sukcesivno) za potrebe MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Štamparija Fojnica d.o.o. Fojnica
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Decembar 30, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):