Ugovor_nabavka termalnih kamera za mjerenje tjelesne temperature

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ugovor potpisan sa: 
KM TRADE d.o.o. Visoko
Datum potpisivanja ugovora: 
23.04.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
19305,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):