Ugovor_nabavka tonera, ketridža i ribona

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
CROBOX d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.03.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):