Ugovor_nabavka usluga produženja tehničke podrške za IBIS sistem

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
SHOT d.o.o. Zenica
Datum potpisivanja ugovora: 
Četvrtak, Decembar 15, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):