Ugovor_nabavka usluga servisiranja mv marke Škoda_LOT 2

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Datum potpisivanja ugovora: 
11.06.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
5353,92
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):