Ugovor_servisiranje kancelarijskih mašina

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
RACIONAL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
28.09.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6888,96
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):