Ugovor_servisiranje UPS-ova za potrebe MUP-a KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Energoinvest Sue d.d. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Januar 13, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):