Ugovor_sredstva za dezinfekciju

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
pregovarački postupak bez objave obavještenja
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
06.04.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):