Ugovor_sredstva za dezinfekciju u cilju prevencije širenja COVID19

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
APOTEKE SARAJEVO
Datum potpisivanja ugovora: 
20.03.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):