Ugovor_sukcesivna nabavka usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara -LOT 1

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
07.05.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):