Ugovor_usluga popravka motornog vozila sa zamjenom dijelova

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
BERLIJETA d.o.o. Visoko
Datum potpisivanja ugovora: 
Srijeda, Decembar 28, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):