Ugovor_usluge dezinfekcije, dezinsekcije i dr._MUP KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
SANI-TOX d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Decembar 2, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):