3. Policijska uprava

 

Adresa: Zmaja od Bosne 15
Tel:033 619 912, 033 286 986
Fax: 033 286 862
E-mail: pu3@mup.ks.gov.ba