Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju_MUP KS 2019. Interni dokument PDF icon Rješenja_odlazak u penziju 2019.
Memorandum o razumijevanju - Uprava policije MUP KS - PH International Interni dokument PDF icon Memorandum - PH International
Protokol o međusobnoj saradnji - Uprava policije MUP KS - Porezna uprava F BiH Interni dokument PDF icon Protokol - Porezna uprava F BiH
Rješenja o prekovremenom radu u mjesecu junu 2019. Interni dokument PDF icon Rješenja_juni 2019
Rješenja o isplati novčane pomoći_MUP KS_juni 2019 Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane_juni 2019
Rješenja o refundaciji troškova - MUP KS_juni-august 2019. Interni dokument PDF icon Rješenja_ juni, PDF icon Rješenja_ juli, PDF icon Rješenja_ august
Odluka_Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka_Jasmin K. Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka Ajdin P._Evropsko prvenstvo u bilijaru Interni dokument PDF icon Odluka
Rješenja - refundacija troškova mob. telefona - mart - juni 2019. - UP Interni dokument Package icon Rješenje - refundacija za mobilnite telefon maj - juni 2019.
Ugovor o djelu - juni 2019. - UP Interni dokument PDF icon Ugovori o djelu - juni 2019. - UP, PDF icon Ugovor o djelu - juni 2019. - UP
Rješenja - novčane naknade - juni 2019. - UP Interni dokument PDF icon Rješenja - novčane naknade - juni 2019. UP, PDF icon rješenje - novčana naknada - juni 2019. - up
Rješenje o obrazovanju Komisije za javnu licitaciju motornih vozila Interni dokument PDF icon Rješenje
Ugovori o djelu MUP KS_juni Interni dokument PDF icon Ugovori o djelu MUP KS_juni
Rješenja - jednokratna novčana pomoć - juni - avgust 2019. UP Interni dokument Package icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć juni - avgust 2019
Ugovori o djelu MUP KS_juli 2019 Interni dokument PDF icon Ugovori o djelu_MUP KS_juli 2019, PDF icon Sporazum o raskidu ugovora o djelu
Rješenja_prekovremeni sati_ MUP KS_ juli 2019 Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni sati_MUP KS_juli
Rješenja_novčane pomoći_MUP KS_juli 2019 Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane_MUP KS_juli
Ugovor o djelu - juli 2019. - UP Interni dokument PDF icon Ugovor o djelu - juli 2019. - UP
Rješenje - novčana naknada - juni 2019. - UP Interni dokument PDF icon Rješenja - novčane naknade - juni 2019. UP
Rješenja o prekovremenom radu - juni 2019. - UP Interni dokument PDF icon Rješenja - prekovremeni rad - juni 2019. - UP, PDF icon Rješenja - prekovremeni rad - juni 2019. - UP
Ugovor o djelu - juli - septembar 2019. - UP Interni dokument PDF icon Ugovor o djelu - juli - septembar 2019. - UP, PDF icon Ugovor o djelu - juli 2019. up, PDF icon Ugovor o o djelu - avgust 2019.
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2019. - UP Interni dokument PDF icon Rješenje_jednokratna novčana pomoć_juli_UP, PDF icon rješenje - jednokratna novčana pomoć juli 2019. up
Ugovori o djelu_august 2019._MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori o djelu_august 2019_MUP KS
Zaključak o ispravci greške u rješenju Interni dokument PDF icon Zaključak - ispravka greške u rješenju UP
Rješenje - novčana naknada - avgust 2019.g. Interni dokument PDF icon Rješenje - novčana naknada - avgust 2019, PDF icon Rješenje - novčana naknada - avgust 2019
Rješenje - prekovremeni rad - juli 2019. UP Interni dokument PDF icon Rješenje - prekovremeni rad juli 2019., PDF icon Rješenje - prekovremeni rad juli 2019.
Rješenje - rezultati rada juli 2019. UP Interni dokument PDF icon Rješenje - rezultati rada juli 2019.
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - juli 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - refundacija mob. telefon juli 2019.
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - juli 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću juli 2019.