Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - oktobar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - oktobar 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - oktobar 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - oktobar 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - oktobar 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - oktobar 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - oktobar 2019.
Ugovor o djelu - novembar 2019. - januar 2020. godine Interni dokument PDF icon Ugovor o djelu - novembar 2019. - januar 2020.godine
Rješenja_refundacija troškova_novembar 2019_ MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_refundacija_novembar 2019
Ugovor o djelu - UP - 2019. godina Interni dokument PDF icon Ugovor o djelu - UP - 2019., PDF icon Ugovor o djelu - UP - 2019., PDF icon Ugovor o djelu - UP - 2019
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - novembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - novembar 2019, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - novembar 2019, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - novembar 2019
Rješenje - prekovremeni rad - novembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - novembar 2019., PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - novembar 2019.
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - novembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - novembar 2019., PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - novembar 2019., PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - novembar 2019.
Ugovori o djelu_decembar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori o djelu_decembar 2019.
Rješenje o formiranju komisije Interni dokument PDF icon Rješenje_formiranje komisije
Rješenja_prekovremeni sati_decembar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni_decembar 2019
Rješenja_novčane pomoći_decembar 2019._MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane_decembar 019
Rješenje - odbijenica za novčanu isplatu Interni dokument PDF icon Rješenje - odbijenica za novčanu isplatu
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad komisije Interni dokument PDF icon Rješenje, PDF icon Rješenje o dopuni rješenja
Rješenja_refundacija troškova_decembar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_decembar 019
Premještaj namještenika Interni dokument PDF icon Premještaj namještenika
Rješenja_prekovremeni sati_januar 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni_januar 2020.
Ugovori o djelu_januar 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_januar 020
Rješenje_utvrđivanje naknade_Komisija za izbor državnog službenika Interni dokument PDF icon Rješenje_naknada
Rješenja_novčane pomoći_januar 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane_januar 020
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - novembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - novembar 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - novembar 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - novembar 2019.
Rješenje - prekovremeni rad - decembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - decembar 2019., PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - decembar 2019., PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - decembar 2019.
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - decembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - decembar 2019., PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - decembar 2019., PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - decembar 2019.
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - decembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - decembar 2019., PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - decembar 2019.
Ugovor o djelu - 2020. Interni dokument PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020, PDF icon Ugovor o djelu - 2020
Rješenje - uplata PIO i odlazak u penziju H.S. Interni dokument PDF icon Rješenje - uplata pio i odlazak u penziju h.s.
Rješenje - naknada za rad u komisijama - decembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji - 2019., PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji - 2019.
Rješenja_refundiranje troškova_januar 2020 Interni dokument PDF icon Rješenja_refundacija troškova_januar 020
Rješenje_uvećanje osnovne plaće_januar 2020 Interni dokument PDF icon Rješenje_uvećanje plaće_januar 2020
Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020
Rješenje - prestanak radnog odnosa - UP 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Rješenje - prestanak radnog odnosa