Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenja_novčane pomoći_decembar 2019._MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane_decembar 019
Rješenje - odbijenica za novčanu isplatu Interni dokument PDF icon Rješenje - odbijenica za novčanu isplatu
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad komisije Interni dokument PDF icon Rješenje, PDF icon Rješenje o dopuni rješenja
Rješenja_refundacija troškova_decembar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_decembar 019
Premještaj namještenika Interni dokument PDF icon Premještaj namještenika
Rješenja_prekovremeni sati_januar 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni_januar 2020.
Ugovori o djelu_januar 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_januar 020
Rješenje_utvrđivanje naknade_Komisija za izbor državnog službenika Interni dokument PDF icon Rješenje_naknada
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - novembar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - novembar 2019.
Rješenje - prekovremeni rad - decembar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - prekovremeni rad - decembar 2019.
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - decembar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - decembar 2019.
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - decembar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - decembar 2019.
Ugovor o djelu UP - 2020. Interni dokument Package icon Ugovor o djelu - 2020.
Rješenje - uplata PIO i odlazak u penziju H.S. Interni dokument PDF icon Rješenje - uplata pio i odlazak u penziju h.s.
Rješenje - naknada za rad u komisijama - decembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji - 2019., PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji - 2019.
Rješenja_refundiranje troškova_januar 2020 Interni dokument PDF icon Rješenja_refundacija troškova_januar 020
Rješenje_uvećanje osnovne plaće_januar 2020 Interni dokument PDF icon Rješenje_uvećanje plaće_januar 2020
Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020. Interni dokument Package icon Rješenje - jednokratna novčana naknada - 2020.
Rješenje - prestanak radnog odnosa - UP 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Rješenje - prestanak radnog odnosa
Odluka o isplati novčanih sredstava na ime izrade i ugradnje nadgrobnog spomenika za Š..A. Interni dokument PDF icon Odluka - izrada i ugradnja nadgrobnog spomenika za Š.A.
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - decembar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - refundacija mobilni telefon decembar 2019
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - januar - novembar 2020. Interni dokument Package icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću januar - novembar 2020
Ugovori o djelu_februar 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_februar_020
Rješenja o naknadi za medijatora_2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_naknada za medijatora
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad komisije_februar 020 Interni dokument PDF icon Rješenje_utvrđivanje naknade
Rješenje - jednokratna novčana pomoć januar - oktobar - 2020. Interni dokument Package icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - januar - oktobar 2020
Rješenje - prekovremeni rad - 2020 Interni dokument Package icon Rješenje - prekovremeni rad - 2020
Rješenje - naknada za troškove prevoza na posao i s posla - 2020. Interni dokument Package icon Rješenje - naknada za prevoz 2020.
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - januar - septembar 2020 Interni dokument Package icon Rješenje - refundacija mobilni telefon januar - septembar 2020.
Rješenje - novčana naknada za rad u komisijama - 2020 Interni dokument Package icon Rješenje - rad u komisijama - 2020