Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o isplati novčanih sredstava na ime izrade i ugradnje nadgrobnog spomenika za Š..A. Interni dokument PDF icon Odluka - izrada i ugradnja nadgrobnog spomenika za Š.A.
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - decembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - decembar 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - decembar 2019.
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - 2020. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću, PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću
Ugovori o djelu_februar 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_februar_020
Rješenja o naknadi za medijatora_2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_naknada za medijatora
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad komisije_februar 020 Interni dokument PDF icon Rješenje_utvrđivanje naknade
Rješenja_novčane pomoći_februar 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane_februar 020
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - 2020. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - februar 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - 2020, PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć - 2020
Rješenje - prekovremeni rad - 2020 Interni dokument PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - 2020, PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - 2020, PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - 2020, PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - 2020, PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - 2020, PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - 2020
Rješenje - naknada za troškove prevoza na posao i s posla Interni dokument PDF icon Rješenje - naknada za prevoz, PDF icon Rješenje - naknada za prevoz, PDF icon Zaključak o ispravci greške u rješenju, PDF icon Rješenje - naknada za prevoz, PDF icon Rješenje - naknada za prevoz , PDF icon Rješenje - naknada za prevoz , PDF icon Rješenje - naknada za prevoz , PDF icon Rješenje - naknada za prevoz , PDF icon Rješenje - naknada za prevoz , PDF icon Rješenje - naknada za prevoz , PDF icon Rješenje - naknada za prevoz , PDF icon Rješenje - naknada za prevoz , PDF icon Rješenje - naknada za prevoz
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - 2020 Interni dokument PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - 2020, PDF icon Rješenje - refundacija mob. tel. - januar , PDF icon Rješenje - refundacija mob. tel. - januar , PDF icon Rješenje - refundacija mob. tel. februar - 2020, PDF icon Rješenje - refundacija mob. telefon - februar 2020, PDF icon Rješenje - refundacija mob. telefon - februar 2020, PDF icon Rješenje - refundacija mob. telefon - mart 2020, PDF icon Rješenje - refundacija mob. telefon - april 2020, PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon mart i april 2020, PDF icon Rješenje - refundacija mob. telefon - april 2020
Rješenje - novčana naknada za komisije - 2020 Interni dokument PDF icon Rješenje - komisije - januar 2020, PDF icon Rješenje - rad u komisijama - 2020, PDF icon Rješenje - rad u komisijama - 2020, PDF icon Rješenje - rad u komisijama - 2020, PDF icon Rješenje - rad u komisijama - 2020, PDF icon Rješenje - rad u komisijama - 2020
Rješenja_prekovremeni sati_februar 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni_februar 020
Rješenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju_MUP KS_2020. Interni dokument PDF icon Rješenja_odlazak u penziju_2020.
Rješenja_refundacija troškova_februar 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_februar 2020
Rješenja_prekovremeni sati_mart 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni_mart 020
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad Komisije za imenovanje na pozicije predsjedavajućeg i članova Policijskog odbora Interni dokument PDF icon Rješenje_naknada za rad komisije
Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke za 2020. godinu_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenje_komisija za javne nabavke 2020
Ugovori o djelu_mart 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_mart 020
Rješenje - uplata PIO - S.G. Interni dokument PDF icon Rješenje - uplata pio
Rješenje_naknada za rad Komisije za uništenje oduzetog oružja i municije Interni dokument PDF icon Rješenje_naknada za rad komisije
Rješenja_refundacija troškova_mart 2020_ MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_mart 020
Ugovori o djelu_april 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_april 020