Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udruženja sa područja KS iz sredstava Budžeta KS za 2019. godinu, razdjel Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udruženja sa područja Kantona Sarajevo iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, razdjel Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, objavljen je u dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnveni avaz", dana 03. 04. 2019. godine.

Rok: 
11.04.2019