Akcija dobrovoljnog darivanja krvi uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

Danas je u Zavodu za transfuzijsku medicinu  F BiH uspješno organizirana i provedena akcija dobrovoljnog darivanja krvi uposlenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Naime, Uprava policije MUP-a KS, sada već tradicionalno, u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu F BiH,  organizira ovakve akcije kao dio projekta obezbjeđivanja krvi za oboljele i povrijeđene na klinikama u Federaciji BIH, a  koji se u kontinuirano provodi u ovoj specijaliziranoj zdravstvenoj ustanovi.  Odziv  je bio zadovoljavajući, jer  se pozivu za učešće odazvao 71 uposlenik Uprave policije MUP-a KS,  koji su još jednom iskazali svoju spremnost da i na ovaj način pomognu svima kojim je pomoć ove vrste potrebna.