Aktivnosti Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo povodom Javnog dočeka Nove 2018. godine

Povodom nastupajućih novogodišnjih praznika i Javnog dočeka Nove 2018.godine, na području Kantona Sarajevo se očekuje prisustvo velikog broja građana, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Tim povodom, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je preduzela niz mjera i radnji iz svoje nadležnosti. U periodu  od 30.decembra 2017.godine do 02. januara 2018.godine, na području Kantona Sarajevo će se održati niz manifestacija, gdje će biti angažovan dovoljan broj policijskih službenika.

U sklopu navedenih aktivnosti, pojačano je prisustvo policijskih službenika na terenu, kako u policijskim uniformama, tako i u građanskim odijelima. Aktivnosti se ogledaju u sljedećem:

- sprečavanju nabavke, prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava i sankcionisanje osoba koje se time bave,

- pojačanom kontrolom učesnika u saobraćaju, ulaz i izlaz u Kanton Sarajevo,

-  pojačana kontrola učesnika u saobračaju sa posebnim akcentom na kontrolu prisustva alkohola u organizmu vozača motornih vozila,

- prikupljanje svih informacija kako bi se javni red i mir održao na potrebnom nivou

Sačinjen je Operativni plan provođenja mjera fizičkog, operativnog, kontradiverzionog i saobraćajnog osiguranja, po kojem će postupati policijski službenici.

Prilazi samom odredištu proslave Javnog dočeka će biti organizovani na 6 kontrolnih punktova i više od 50 prolaza prema mjestu održavanja javne priredbe.

Sve osobe koje budu ušle u sami prostor održavnja Javne priredbe će biti detaljno pregledane od strane redara i policijskih službenika.

Apelujemo na građane koji će Novu godinu dočekati na otvorenom da sa sobom ne nose: petarde i pirotehnička sredstva, alkoholna pića, staklene boce, limenke  ili bilo kakve oštre ili tupe predmete koji mogu nanijeti i najmanju povredu drugom licu i sl., te da svojim postupcima ne dovedu u opasnost svoju i tuđu imovinu, kao i zdravlje i život svih građana.

Kao što je najavljeno, u sklopu obilježavanja dočeka Nove Godine, u dane 30. decembra 2017.godine, ispred Katedrale će se održati koncert klasične muzike Sarajevske filharmonije, a 01. januara 2018.godine, ispred "Vječne vatre" će nastupiti pop-grupa "Crvena jabuka", na kojima će policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva vršiti fizičko, operativno, kontradiverziono i saobraćajno osiguranje.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koristi ovu priliku da svim posjetiteljima ovogodišnjeg Javnog dočeka Nove  godine i građanima Bosne i Hercegovine poželi mirnu, sretnu i uspješnu 2018.godinu.