Apel građanima: Budite oprezni priilkom paljenja vatre - spriječite požare

U odnosu na činjenicu da predstoji sezona izvođenja proljetnih radova na čišćenju obradivih površina i šuma, a koji ponekad uključuju spaljivanje niskog rastinja, korova i slično, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo poziva građane na maksimalan oprez kako bi izbjegli neželjene posljedice.

Nekontrolisano i neodgovorno paljenje vatre može rezultirati težim posljedicama u kojima građani mogu nastradati i može nastati velika materijalna šteta.

Građane pozivamo da, ukoliko imaju potrebu, paljenje vatre vrše krajnje oprezno i odgovorno, te da vatru ne ostavljaju bez nadzora. Također, apelujemo na građane da ne vrše spaljivanje ostataka korova ili drugog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa, kao ni prilikom nepovoljnih vremenskih uslova, pri čemu može doći do požara koji mogu ugroziti ljudske živote i materijalna dobra.

Koristimo ovu priliku da podsjetimo građane na pojedine odredbe Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, i to:

            .   član 323. KZ FBiH (Izazivanje opće opasnosti) - predviđene sankcije, novčana kazna ili

                 kazna zatvora do pet godina.

             .   član 317. KZ FBiH (Izazivanje šumskog požara) - predviđene sankcije, novčana kazna ili

                 kazna zatvora do dvanaest gosina i

             .   član 301. KZ  FBiH (Paljevina) - predviđene sankcije, kazna zatvora od jedne do dvanaest

                 godina.

Policijski službenici Uprave policije će postupati po svim prijavama za požare i raditi na prikupljanju informacija u vezi s osobama za koje bi postojali osovi sumnje da su izazvale požar, protiv kojih će biti preduzete zakonom predviđene mjere.

Građane pozivamo da ako uoče požar ili svjedoče nekontrolisanom širenju vatre, o tome odmah obavijeste vatrogasce putem broja (123) i pliciju (122).