Donacija općine Stari Grad Prvoj PU

U skladu sa dosadašnjom obostrano otvorenom i korisnom saradnjom, danas je ispred zgrade općine Stari Grad  Sarajevo izvršena svečana primopredaja jednog  motornog vozila marke “Škoda Rapid” za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koje će koristiti Prva policijska uprava u okviru Jedinice za obezbjeđenje i zaštitu civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo. Svečanoj primopredaji  prisustvovali su načelnik općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić i  policijski komesar  Mevludin Halilović,  sa saradnicima.

U svom obraćanju prisutnima općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić je istakao da je u prethodnom periodu realizovano više različitih projekata   kada je u pitanju podrška rada Prvoj policijskoj upravi,  a da je  današnja donacija samo pokazatelj namjere općinske administracije da se takva praksa nastavi i ubuduće.  Policijski komesar  Halilović  se zahvalio na uručenoj donaciji, izrazivši zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, te naglasio značaj ovakvih aktivnosti u smislu jačanja tehničke opremljenosti, a time i operativne sposobnosti organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a KS, uz konstataciju da će donirano vozilo biti odmah stavljeno u funkciju. Samo saradnja vlasti na svim nivoima može garantirati uspjeh u oblasti sigurnosti, kao jednom od najvažnijih segmenata života našeg društva , naglasio je policijski komesar Halilović.