Druženje sa mališanima u vrtiću "Pony"

U okviru realizacije godišnjeg Plana edukacije predškolske i školske djece na području Kantona Sarajevo, koji policijski službenici zaduženi za rad sa lokalnom zajednicom realiziraju  u vaspitno-obrazovnim ustanovama na  područjima svojih policijskih uprava, u saradnji sa JU „Djeca Sarajeva“ i menadžmentom predškolske ustanove jučer je organizirana posjeta  mališanima u vrtiću “Pony” . Planom posjete je, osim druženja i razgovora sa djecom, predviđena i realizacija  nastavnih jedinki koje se odnose na profesiju policajca i sigurnost djece u saobraćaju. Stoga je mališanima prezentiran dio opreme koju koriste policijski službenici tokom obavljanja redovnih poslova i zadataka, a potom su policijski službenici  djeci održali i predavanje na temu sigurnosti u saobraćaju, saobraćajnim propisima i načinima regulisanja saobraćaja u slučajevima kada su djeca učesnici u saobraćaju na putu od kuće do škole, naravno na način prilagođen njihovom uzrastu i interesovanjima. Ovakav vid edukacije se do sada pokazao veoma korisnim, jer približava ulogu policijskog službenika djeci i značajno relaksira njihov odnos prema profesiji policajca, tako da je za njih današnja posjeta bila zabavna i interesantna, ali će, bez sumnje,  u budućnosti  doprinijeti da spoznaju važnost i težinu zadatka kojeg policijski službenici svakodnevno obavljaju.