Dvodnevna edukacija u saradnji sa VSTV-om BiH

Na poziv Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je nominirala određeni broj policijskih službenika koji su u periodu od 27.-28.11.2018. godine prisustvovali dvodnevnoj edukaciji iz oblasti prevencije kriminaliteta pod nazivom “Lopov uvije bude otkriven”.   Kao što je poznato,  ovaj projekat je realiziran u okviru projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini”, u organizaciji VSTV-a BiH i uz učešće  Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, Federalne uprave policije i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, a završna prezentacija uz press-konferenciju učesnika održana je 25.05.2018. godine .  Osnovna ideja i cilj  ovogodišnjeg projekta je da se, kroz planirane  edukativne sadržaje, nastoji ojačati povjerenje učenika u institucije sistema.  Inicijalno, edukativni dio podrazumijeva prevenciju krivičnih djela krađe i džepne krađe, a jedan od dodatnih sadržaja jeste i pokazna vježba rada službenog policijskog psa posebno obučenog da traga i pronalazi skrivene predmete, te prezentacije sredstava i opreme specijalnih jedinica policije.  Poruka prezentiranih sadržaja jeste da se nedopušteni oblici ponašanja ne isplate, a počinioci uvijek budu otkriveni. I ovaj ciklus realizacije projekta će obuhvatiti učenike VI-ih razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo, a njegov početak je planiran za mjesec decembar tekuće godine.