Edukacija policijskih službenika Uprave policije u okviru projekta "Borba protiv nezakonite trgovine oružjem - CIAT"

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je, u sklopu implementacije projekta „Borba protiv nezakonite trgovine oružjem (Countering Illicit Arms Trafficking – CIAT), koji realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a finansira Savezna Republika Njemačka, organizovala i realizovala jednodnevnu obuku po "Standardnim operativnim procedurama" - SOP-a, za jedanaest grupa učesnika/policijskih službenika iz ciljnih organizacionih jedinica Uprave policije. Projekat je usmjeren ka ispunjavanju ciljeva utvrđenih Mapom puta za održivo rješenje u suzbijanju nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem i pripadajućom municijom, na Zapadnom Balkanu do 2024. godine.

Obuka organizirana po standardnim operativnim procedurama u pronalasku nelegalnog naoružanja, eksploziva i vojne opreme, uključujući i postupanje u tzv. „vanrednim situacijama“, je realizirana od strane predavača/trenera iz svake od pomenute oblasti, a sve s ciljem zakonitog i profesionalnog postupanja policijskih službenika prilikom primjene policijskih ovlaštenja i povećane operativnosti na terenu.

Obuka je bila interaktivnog karaktera, tokom koje su učesnici animirani da sudjeluju u teorijskom i praktičnom dijelu nastave kroz praktičnu, prethodno planiranu pokaznu vježbu.

Za uspješno provedene aktivnosti u okviru edukacije policijskih službenika dugujemo zahvalnost za pruženu logističku podršku UNDP-u BiH, kao i operativnu podršku konsultanta UNDP-a koji je u prvoj fazi obuke direktno učestvovao u realizaciji ovog značajnog projekta.