Edukativna radionica "Tragovima Šerloka Holmsa"

Nastavljajući dobru praksu saradnje sa predstavnicima lokalne zajednice i afirmiranja zajedničkog rada na edukaciji djece i omladine u oblasti sigurnosti, policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su u okviru ljetne škole UG „Sinapse B&H“, učestvovali u realizaciji edukativne radionice „Tragovima Šerloka Holmsa“.Naime, na poziv nadležnih iz pomenutog udruženja građana, koji tokom raspusta organizuju ljetnu školu za djecu uzrasta od 5 – 10 godina, policijski službenici Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku Uprave policije MUP-a KS su, uz asistenciju kolega koji rade na projektu „Rad policije u zajednici“,  realizovali predavanje na temu „Pronalaženje tragova“.

Prezentacija je bila u potpunosti prilagođena uzrastu i interesovanjima slušalaca, a posebnu pažnju je izazvao praktični dio predavanja, tokom kojeg su djeca upoznata sa nekim tehnikama fiksiranja tragova i daktiloskopije, te su, uz stručne komentare policijskih službenika, mogli razgledati dio opreme koji se koristi u poslovima kriminalističke tehnike i forenzike. Naravno, sve rečeno je bilo u kontekstu pravilnog formiranja svijesti djece  o značaju pojma „sigurnosti“ i zanimanja policijskih službenika.

Na osnovu povratnih informacija može se zaključiti da je ovakav vid saradnje i kontakata veoma koristan, jer se kroz posebno koncipiran način prezentacije planiranih sadržaja djeca educiraju na jedan, njima zabavan i interesantan način, a što će bez sumnje u budućnosti doprinijeti njihovoj spoznaji o važnosti pitanja i problema sigurnosti, kao i značaju posla kojeg policijski službenici svakodnevno obavljaju.