Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Povodom obilježavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Uprava policije MUP-a KS je u saradnji sa Službom za poslove sa strancima BiH i NGO „World Vision“, u privremenom prihvatnom centru „Ušivak“, održala edukativnu radionicu za djecu migranata smještenih u pomenutom centru. Tema je realizirana pod nazivom „Odrasli kojima vjerujemo“, a osim policijskih službenika zaduženih za rad i kontakte sa lokalnom zajednicom u provedbi planirane teme su učestvovali i predstavnici NGO „World Vision“.

S tim u vezi, posebno je važno naglasiti značaj edukacije i rada sa ovim kategorijama djece i omladine, posebno kada su u pitanju djeca bez pratnje, a što je veoma čest slučaj kada je u pitanju migrantska populacija. Naime, ta kategorija je posebno izložena različitim  oblicima zloupotreba, od kojih je najmasovnija organizirano prosjačenje.

 U cilju prevencije i sprečavanja ovakvih pojava, kao i podizanja svijesti šire javnosti o sve većoj prisutnosti  različitih oblika trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, te prevencije ovog problema posebno među djecom i mladima, kao i značaja međusektorske suradnje relevantnih institucija i organizacija u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, današnja radionica u centru Ušivak je imala posebnu važnost i potrebno je nastaviti saradnju sa svim nadležnim institucijama kako bi se ovaj vid edukacije kontinuirano nastavio i u predstojećem periodu.