Implementacija projekta "Program socijalizacije s pravom"

Kao rezultat nedavno potpisanog „Memoranduma o razumijevanju“ između Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Ureda američke nevladine organizacije „PH International“, prethodna dva dana su policijski službenici, zaduženi za realizaciju projekta Rad policije u zajednici, a u okviru realizacije projekta „Program socijalizacije s pravom“ (PSP modul), učestvovali u radu radionice posebno organizirane za policijske službenike i nastavnike predviđene za voditelje – implementatore modula PSP u odabranim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo. Naime, Odjel Vlade SAD-a za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona – INL, dodijelio je grant sredstva nevladinoj organizaciji „PH International“ za realizaciju projekta „Program socijalizacije s pravom u F BiH“ – PSP, u koji su uključeni svi kantoni u dogovoru i saglasnosti sa INL-om. Osnovni ciljevi ovog projekta su edukacija mladih u oblasti vladavine prava, značaju poštivanja zakona, kao i posljedicama nepoštivanja zakonskih propisa, te ulozi institucija za provođenje zakona i u tom smislu uspostavljanje pozitivnih odnosa i saradnje između mladih i institucija za zaštitu i provođenje zakona. Kako realizacija ovog projekta podrazumijeva saradnju i zajednicčki rad prosvjetnih radnika i policijskih službenika, u posebno osmišljenim nastavnim i vannastavnim aktivnostima u odabranim osnovnim i srednjim školama, to je i trening osmišljen i realiziran kroz rad zajedničkih radionica, uz učešće trenera i aktivista organizacije „PH International“. S obzirom da je krajnji cilj projekta poboljšanje saradnje sa predstavnicima lokalnih zajednica i obrazovnih ustanova, te jačanje povjerenja građana u policiju, praktična implementacija projekta će započeti sa početkom nove školske godine, u prethodno odabranim osnovnim i srednjim školama.