Inicirano intenziviranje aktivnosti policije u oblasti saobraćaja

S obzirom na činjenicu da je u posljednje vrijeme značajno povećan broj pritužbi građana koje se odnose na problem nepropisnog parkiranja putničkih motornih vozila u gradskoj zoni, a naročito na dijelovima saobraćajnica koje se nalaze u užem centru grada čime se znatno otežava saobraćaj sredstvima javnog prijevoza kao i ostalim učesnicima u saobraćaju, uz evidentan i problem koji u jutarnjim satima, u periodu pojačanog intenziteta saobraćaja stvaraju dostavna vozila koja se zaustavljaju blokirajući saobraćajnice i time onemogućavaju ostalim učesnicima u saobraćaju nesmetano kretanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo će intenzivirati međusobnu saradnju s ciljem da svim raspoloživim kapacitetima pruže odgovarajuću asistenciju nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na intenziviranju zakonom propisanih poslova i zadataka koji mogu značajnije doprinijeti rješavanju navedene problematike.

U skladu s tim je predloženo i to da Uprava policije, na osnovu iskustava policijskih službenika koji obavljaju navedene poslove i zadatke na terenu, izvrši procjenu i dostavi prijedlog saobraćajnica koje bi pored postojeće infrastrukture (vertikalne i horizontalne signalizacije, saobraćajnih znakova) bilo neophodno dodatno regulisati, kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova iniciralo neophodne promjene prema Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo.

Najveći broj navedenih pritužbi građana odnosi se na sljedeće ulice:

OPĆINA CENTAR I STARI GRAD

Tina Ujevića/Džidžikovac
Čekaluša
Mula Mustafe Bašeskije (potez Jevrejski hram - Katedrala, oko pijace Markale)
Zelene Beretke (Trg ALije Izetbegovića, oko hotela Central)
Branilaca Sarajeva (kod Sirano pijace, između zgrade Suda i Tužilaštva)
Gajev Trg/ Tržnica
Josipa Štadlera
Trg Baščaršija
Koševo/Danijela Ozme
Kulovića
Kotromanjića
Mis Irbina (oko objekta FIS)
Maršala Tita
Obala Maka Dizdara (ZZO do Parlamenta, vatrogasna brigada)
Gimnazijska
Hamdije Kreševljakovića/At Mejdan
Čobanija
Valtera Perića
Merhemića Trg/plato Ciglane
Braće Begića
Bolnička (KCUS)
Stjepana Tomića (KCUS)
Asima Ferhatovića (KCUS)
Franca Lehara/Zmaja od Bosne (oko centra Alta)

OPĆINA NOVO SARAJEVO

Zagrebačka (Kovačići - trgovke)
Grbavička
Kemala Kapetanovića/Hasana Brkića/Behdžeta Mutevelića
Hamdije Čemerlića (biciklistička staza)
Gradačačka (centar Merkur Otoka)
Zmaja od Bosne (potez Prirodno matematički fakultet - Policijska stanica Novo Sarajevo)

OPĆINA NOVI GRAD

Trg Nezavisnosti
Trg ZAVNOBIH-a
Trg Međunarodnog prijateljstva
Trg Solidarnosti
Teheranski trg
Adija Mulabegovića (oko pijace)
Ramiza Salčina (oko škole za slijepu i slabovidnu djecu)
Bulevar Branilaca Dobrinje

OPĆINA ILIDŽA

oko/ispred centra Merkur i hipermarketa (Stup)
kružni tok Ilidža (oko centra Sara)