Katica: Pružiti svu potrebnu pomoć oboljelim od PTSP-a

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica održao je sastanak s direktoricom Zavoda za bolesti i ovisnosti Kantona Sarajevo Nermanom Mehić‐Basara i predsjednikom Udruženja oboljelih od PTSP-a “VOX“ Farukom Krekom.

Tema razgovora bila je pokretanje projekta pod nazivom „Program praćenja, prevencije i liječenja oboljelih od PTSP-a u Kantonu Sarajevo“ odnosno pokretanje aktivnosti na rješavanju problema ove populacije.

- Imajući u vidu opsadu Sarajeva koja je trajala 44 mjeseca, prosječan broj ispaljenih projektila na grad 329 dnevno, broj poginulih 11.541, broj ranjenih 56.000, teške uslove života u opkoljenom Sarajevu kao što su nedostatak hrane, vode, plina, električne energije, ogrjeva, zdravstvene zaštite, kao i 24-satno snajpersko i minobacačke djelovanje agresora po civilima, nesumnjivo je da je sve to ostavilo dubok trag na mentalno zdravlje naših sugrađana, kazala je Mehić‐Basara.

Ona je naglasila da populaciju oboljelih od PTSP-a u Kantonu Sarajevo ne čine isključivo borci nego i veliki broj civilnog stanovništva Kantona.

Krek je tokom sastanka pojasnio da je osim izrade programa praćenja, prevencije i liječenja oboljelih od PTSP-a u KS, uspostavljanja registra oboljelih te ostalih ciljeva Udruženja, veoma bitna i edukacija pojedinaca koji se susreću s ovom populacijom, a među njima su i pripadnici MUP-a KS.

- Jedan od ciljeva je obučiti policijske službenike kako da tokom intervencija prepoznaju oboljele od PTSP-a te da znaju kako postupiti u takvim slučajevima, naglasio je Krek.

Katica je kazao da će MUP KS kao i do sada,  u skladu sa svojim mogućnostima, pružati podršku ovom Udruženju i projektima koje provode.

 -  Svi mi trebamo imati senzibilitet za ovaj problem i oboljelima od PTSP-a pružiti svu potrebnu pomoć, a i podršku u nastojanju da se podigne svijest ljudi o ovoj problematici. Također, smatram da svi trebamo učiniti sve što možemo i u smislu prevencije  destruktivnih i suicidalnih misli i postupaka oboljelih. U rješavanje se trebaju uključiti svi segmenti društva, kazao je Katica.