Lišenje slobode N.A.

Dana 06.03.2021. godine oko 13.00 sati u ul. Zagrebačka, područje općine Novo Sarajevo, došlo je do narušavanja javnog reda i mira, u kojem je osoba inicijala N.A. iz Sarajeva narušila javni reda i mir na način da je bez ikakvog povoda i razloga omalovažavala i vrijeđala ovlaštena službena lica ometajući iste pri vršenju službenih poslova i zadataka, na taj način počinivši prekršaj propisan Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo. 

Nakon što je u više navrata od strane policijskih službenika upozorena da prestane sa narušavanjem javnog reda i mira, ista je odbila da postupi po zakonito izdatom naređenju policije te je time nastavila sa vršenjem prekršaja, nakon čega je, u skladu sa Zakonom o prekršajima, lišena slobode.

O svemu navedenom je upoznat i dežurni sudija Prekršajnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu, uz čiju saglasnost je, nakon prethodno izvršene trijaže u JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS, ista smještena u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode Uprave policije MUP-a KS.

U zakonom propisanom roku protiv iste će biti pokrenut prekršajni postupak zbog činjenja prekršaja propisanih Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo.

Obzirom da su se u javnom propstoru pojavile informacije kako lišenje slobode ove osoba ima veze sa njenim građanskim aktivizmom, ovom prilikom ističemo da u potpunosti i s gnušanjem odbacujemo takve navode i insinuacije, uz napomenu da se radi o lišenju slobode zasnovanom na Zakonu o prekršajima i ovlastima policijskih službenika propisanim Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Uprava policije MUP-a KS i policijski službenici neće tolerisati protivpravno ponašanje bilo kojeg pojedinca, bez obzira o kome se radi.