Ministar Jusko: S migrantskom krizom se suočavamo na dnevnoj bazi

Tokom gostovanja u jutarnjem programu O kanala „Sunčano jutro“, ministar Jusko je govorio o različitim aspektima sigurnosti na području KS, s posebnim akcentom na sigurnost u saobraćaju, probleme s kojim se svakodnevno susreću policijski službenici Uprave policije u vezi s boravkom velikog broja migranata na području Kantona te nekim od mogućih načina da se ovaj ozbiljan problem riješi.

„Sigurnost u saobraćaju i problemi koje imamo ovdje nisu samo problem u Bosni i Hercegovini već i na planetarnom nivou. Već je poznato da je nedavno iz Ministarstva prometa i komunikacija pokrenuta inicijativa za povećanje kazni. Sve osobe koje se pridržavaju svih pravila u vožnji nemaju razloga da se brinu zbog ovih mjera. Međutim, ima dosta nesavjesnih vozača, a u prilog tome ću navesti podatak da su policijski službenici za samo jednu noć uručili 38 prekršajnih naloga takozvanim trkačima koji su divljali po gradu. Mi pratimo te aktivnosti i provodit ćemo to i u narednom periodu“ naveo je ministar Jusko.

Kada je riječ o efektima povećavanja novčanih kazni, ministar je rekao da je Ministarstvo unutrašnjh poslova i do sada kroz medije i na druge načine nastojalo da  apeluje i upozori vozače da se pridržavaju svih onih mjera koje su vezane za sigurnost u saobraćaju. U ranijem periodu kada su povećane kazne za određene prekršaje u saobraćaju koji se odnose na nevezivanje pojasa, korištenje mobitela i drugo, pokazalo se da su te mjere dale rezultate.

Govoreći o problemu s takozvanim trkačima, ministar je naglasio da su velikom broju njih već oduzete vozačke dozvole, veliki broj ima izrečene kazne u većim iznosima i ukoliko ih ne plate neće moći registrovati vozilo niti produžiti vozačku dozvolu.

„Represivne mjere ponekad su jedine mjere koje takve osobe razumiju. Mi ćemo nastaviti s ovim akcijama i u narednom periodu. Želim ovdje još podsjetiti na činjenicu da Upravi policije u ovom momentu nedostaje 330 službenika, da sa sigurnosne strane radimo sve što je u našoj moći da imamo potpunu kontrolu nad sigurnosnom situacijom u Kantonu i nadam se da će novi zakon koji smo predložili biti usvojen kako bismo krenuli s upošljavanjem novih policijskih službenika i službenica u Upravu policije. S većim brojem policijskih službenika puno stvari će i na terenu biti mnogo bolje“ naglasio je ministar Jusko.

Što se tiče migrantske krize, ministar Jusko je kazao da je to trenutno jedan od najvećih problema na području Kantona Sarajevo i da se MUP KS u kontinuitetu bavi isključivo posljedicama, jer nema nadležnost da se bavi uzrocima.

„Na dnevnoj bazi se suočavamo s problemima koje nam donose migranti. Ne postoji oblik krivičnog djela koji oni do sada nisu počinili, ne samo u Kantonu  nego na području cijele BiH. Kulturološke razlike se evidentno manifestuju na taj način da dolazi do ozbiljnih sukoba. S druge strane naši sugrađani su dosta često izloženi napadima jednog ili više migranata. Vrijeme je da ljudi koji vode vanjsku politiku i koji su nadležni za to pokrenu sve ono što je vezano za deportaciju ekonomskih migranata, da se pošalje jasan signal da BiH nije tranzitna zemlja u kojoj će se oni ponašati s tolikim komoditetom kako se sad ponašaju“, istaknuo je ministar Jusko.

Pripadnici Uprave policije obezbjeđuju oba kampa, sklanaju migrante s ulice i patroliraju mjestima kojima se migranti kreću kako bi se preveniralo dešavanje štetnih događaja.

„Imamo 3000 migranata na području Kantona Sarajevo. Zaista bi nam bilo od velike koristi da imamo novih 330 policijskih službenika i službenica. Naš rad na terenu bi bio mnogo efikasniji. I da još jednom ponovim, kriza s korona virusom je sada s nama i doći će vrijeme kada će bilo vakcinom ili na drugi način biti stavljena pod kontrolu ,ali migrantska kriza će dugo biti s nama i moramo se s tim boriti na pravi način“, kazao je ministar Jusko.

Na pitanje o sigurnosnoj situaciji u Kantonu u posljednjih nekoliko mjeseci, ministar je rekao da nema razloga za zabrinutost jer su parametri od prošle i ove godine otprilike na istom nivou. Činjenica je da je Sarajevo glavni grad i da to sa sobom nosi više sigurnosih izazova. Uprava policije i policijski službenici na terenu rade svoj posao u punom kapacitetu i naši građani imaju razloga da vjeruju našoi policiji.