Ministar Katica: Država mora odrediti kvotu migranata koju lokalne zajednice mogu podnijeti

U cilju humanog pristupa migrantima, potpuno poštivajući međunarodne konvencije i prava migranata, zabrinut za opću sigurnost, javno zdravstvo, te ličnu i imovinsku sigurnost građana, smatrajući nedopustivim djelovanje bez saglasnosti i konsultacija s nižim nivoima vlasti koje nose najveći teret migrantske krize, na Hitnoj tematskoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo ministar Katica iznio je niz prijedloga i zahtjeva u cilju rješavanja aktuelnih problema u vezi s migrantskom krizom.

Osvrnuvši se najprije na rad policije, Ministar Katica je kazao da su neredi koji su bili u migranstkom kampu Blažuj mogli eskalirati da nije bilo efikasne reakcije pripadnika Uprave policije.

-Samo efikasnom i stručnom reakcijom pripadnika Uprave policije nisu nastupile teže posljedice. Stoga želim pohvaliti njihov rad i sve ono što su pokazali i tokom prošle godine u vrijeme pandemijskih uslova rada kada su sa smanjenim kapacitetima uspjeli biti jedan od oslonaca Vlade za borbu protiv pandemije. Uspjeli su održati stabilan javni red i mir iako se migrantska kriza i posljedice migrantske krize pojavljuju kao novi sigurnosni indikator na području Kantona Sarajevo. Uprava policije se mora jačati i kadrovski i materijalno-tehnički. Treba nam jaka policija s materijalno tehničkom opremom kako bi se mogla i dalje suprotstavljati na ovaj način svim kriznim situacijama, kazao je ministar Katica.

Naglasio je da je upravljanje migracijama u nadležnosti države BiH, ali to ne znači da Kanton Sarajevo treba sjediti skrštenih ruku i ne ići ususret problemu.

-Neophodno je da država počne upravljati migrantskom krizom. Mi želimo biti dio rješavanja problema, da radimo poslove iz svoje nadležnosti i da doprinesemo onome što se kreira na državnom nivou. Samo u Blažuju je smješteno 3.205 migranata na jednom mjestu i gledajući sa sociološkog, psihološkog i kriminološkog aspekta, to mjesto je pogodno za razvoj devijatnih ponašanja. Dio rješavanja tog problema mora biti da se migranti ravnomjerno rasporede. Treba odrediti kvotu migranata koju lokalne zajednice mogu podnijeti, kazao je Katica. 

Kazao je također da država BiH treba dodatno kapacitirati i jačati kontrolu granice na mjestima ulaska migranata u našu zemlju.

Ponovljen je stav da u Kantonu Sarajevo ne može biti formiranja novih migrantskih kampova.