Ministar Katica i načelnik Hrvat prisustvovali sastanku u Službi za poslove sa strancima

U skladu s realizacijom zaključaka sa sastanka kod ministra sigurnosti Bosne i Hercgovine od 26. januara, danas je u prostorijama Službe za poslove sa strancima održan radni sastanak na kojem su prisustvovali Slobodan Ujić, direktor Službe za poslove sa strancima, Mirsad Buzar, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima, Grenko Arapović, pomoćnik direktora Službe za poslove sa strancima, Admir Katica, ministar unutršnjih poslova Kantona Sarajevo, Džafer Hrvat, načelnik Sektora uniformisane policije u MUP-u KS, Nermin Kljajić ministar MUP-a USK i Mujo Koričić, komesar MUP-a USK-a.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji i porovedenim zajedničkim aktivnostima, te su definisane smjernice za buduće zajedničko djelovanje u cilju adekvatnog odgovora na migrantsku problematiku. Ključne teme sastanka su bile efikasnije funkcionisanje privremenih prihvatnih centara, te je bilo govora o jasnijem definiranju “kućnog reda” u okviru migrantskih centara, pojačanom prisustvu policije, te jačanju sigurnosti privremenih prihvatnih centara i efikasnije kontrole kretanja migranata. Takođe je istaknuto da je neophodno održavanje optimalnog broja migranata u privremenim centrima.

Direktor Ujić posebno je istakao dobru dosadašnju saradnju Službe sa MUP-om Kantona Sarajevo i MUP-om Unsko-sanskog Kantona, te značaj provođenja zajedničkih operativnih aktivnosti u cilju poboljšanja ukupne bezbjednosne situacije koja je usložnjena zbog povećanog broja migranata.

Na kraju se direktor Ujić zahvalio predstavnicima  MUP-a Kantona Sarajevo i MUP-a Unsko-sanskog kantona, te izrazio uvjerenje da će uspješna saradnja biti i dalje nastavljena.