Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo jedan od organizatora VII Balkansko-Jadranske regionalne konferencije Međunarodne policijske asocijacije (IPA)

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u saradnji s Međunarodnom policijskom asocijacijom – IPA sekcijom Bosne i Hercegovine i Globalnom inicijativom za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) organizuje VII Balkansko-Jadransku regionalnu konferenciju Međunarodne policijske asocijacije (IPA) koja će biti održana u Sarajevu 18.-20. novembra 2022. godine.

Konferencija će se baviti pitanjima krijumičarenja ljudi u pokretu/migranata i borbom protiv trgovine ljudima na zapadno balkanskoj ruti te aktuelnim izazovima, trendovima i dobrim praksama kroz prizmu policijskih snaga. Konferenciji će prisustvovati IPA delegacije sa područja EU, zemalja regiona kao i predstavnici agencija za provođenje zakona iz Bosne i Hercegovine te predstavnici međunarodnih organizacija, akademske zajednice i dr.

Konferencijom se želi ukazati na snagu i važnost saradnje vladinog i nevladinog sektora o pitanjima migracija te pokazati primjere dobre prakse ali i naučene lekcije na nivou Bosne i Hercegovine sa aspekta policijskih snaga. Takođe, ova konferencija je prilika da se razmotre buduće aktivnosti, dalje povezivanje IPA sekcija i njhovih članica, podrška novim IPA sekcijama, kao i budućim domaćinima Balkansko-Jadranske konferencije.

Agendu Konferencije donosimo u prilogu.

 

PrilogVeličina
PDF icon Agenda518.8 KB