Ministru Admiru Katici uručena Zahvalnica za vraćanje struke u policijske redove

Admiru Katici, ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, danas je na otvaranju Međunarodne konferencije Dani kriminalističkih nauka, Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, uručio Zahvalnicu za uspješnu saradnju i doprinos jačanju pozicije studenata koji su okončali studij u ovoj obrazovnoj ustanovi.

- Zahvaljujem se organizatorima na pozivu i uručenju Zahvalnice koja je meni, i svima koji su radili na izmjenama zakona o policijskim službenicima i unutrašnjim poslovima KS kako bismo vratili struku u policiju, pokazatelj da je naš rad i trud prepoznat i podstrek nam je da nastavimo i dalje da se borimo za čast i etiku policijskog posla, kao i profesionalnu, efikasnu i depolitiziranu policiju, kazao je Katica.

On je naglasio da za njega, koji obnaša funkciju ministra unutrašnjih poslova KS, i čiji je prioritet da zaštiti sve građane, tema ovogodišnje Konferencije “Savremeni izazovi u cyber sigurnosti” je posebno aktuelna jer je cyber kriminal u žiži interesovanja ministarstava unutrašnjih poslova i istražitelja u svim zemljama u svijetu.

- Riječ je o vrsti kriminala zbog kojeg organi za provođenje zakona svaki dan moraju smišljati nove načine kako da se izbore s tim i konstantno se edukovati u toj oblasti jer tehnologija svaki dan sve više napreduje. Cyber kriminal opasan je jer zadire u sve grane i može biti kako politički kao što su cyber špijunaža, cyber terorizam, tako i ekonomski, ali tog kriminala nisu pošteđeni ni najmlađi i često smo svjedoci seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece putem interneta, kao i distribucije dječije pornografije i pedofilije. Također, državni i nedržavni akteri sve više nastoje ukrasti podatke, počiniti prevare ili čak destabilizirati vlade, istakao je Katica.

Ministar je kazao da kibernetički prostor ne poznaje granice ucrtane na političkoj karti svijeta.

- Cyber kriminal prelazi sve granice, i kako agencije za provođenje zakona širom svijeta moraju razviti visok nivo saradnje u cilju promicanja globalne cyber sigurnosti, tako je od velike važnosti da kreiranje sigurnosne politike u ovom području bude utemeljeno i na naučnim konceptima u cilju stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog okruženja. Konferencija Dani kriminalističkih nauka održava se 18. put i prerasla je u akademski projekat što je značajan faktor ne samo u gradu Sarajevu, već i šire jer nova znanja i razmjena iskustava doprinose efikasnijoj borbi protiv svih oblika kriminala, rekao je na kraju Katica.