Najava kampanje "Slavi odgovorno - slavi bez vatrenog oružja"

U periodu od 22.12. – 29.12.2022. godine Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo će učestvovati u realizaciji društveno odgovorne kampanje “Slavi odgovorno, slavi bez vatrenog oružja”. Kampanja koja će se ove godine odvijati pod sloganom “Pucanj nije muzika – vatreno oružje nije muzički instrument”, realizovana  je uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH u okviru projekta “Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini” (PILLAR).

Planirane aktivnosti prilikom realizacije kampanje imaju za cilj podizanje svijesti građana o opasnosti korištenja vatrenog oružja u slavljeničke svrhe tokom prazničnog perioda, te promociju odgovornog vlasništva nad vatrenim oružjem. Tokom trajanja kampanje policijski službenici će, na prethodno odabranim lokacijama, dijeliti promotivni materijal građanima sa ključnim porukama kampanje:

  • Neovlaštena upotreba vatrenog oružja ugrožava sigurnost ljudi i imovine i izaziva uznemirenost građana, a što predstavlja protupravno i zakonom kažnjivo ponašanje,
  • Pucanje u vazduh iz vatrenog oružja može nenamjerno prouzrokovati smrt druge osobe ili za posljedicu imati teške fizičke povrede i psihološke traume, a o čemu svjedoče mnogobrojni slučajevi tragičnih događaja izazvanih upravo ovakvim ponašanjima u vrijeme novogodišnjih praznika.

Dosadašnja iskustva, ali i relevantna istraživanja, pokazuju da se tragedije i nesreće izazvane upotrebom vatrenog oružja, često dešavaju u vrijeme proslava. Stoga, Uprava policije koristi priliku da apeluje na građane Kantona Sarajevo da se tokom prazničnog perioda suzdrže od upotrebe vatrenog oružja i pirotehničkih sredstava, kako najradosniji trenuci i praznične proslave ne bi završile s tragičnim posljedicama.

Projekat PILLAR se realizuje u okviru incijative Mapa puta 2024 za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu koju finansiraju Savezna Republika Njemačka, Velika Britanija, Republika Francuska, Kraljevina Švedska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška i uz podršku Evropske unije.