Nastavak realizacije programa "Rad policije u zajednici" u novom polugodištu

Aktivnosti policijskih službenika zaduženih za rad sa lokalnom zajednicom i vaspitno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo je nastavljen i u prethodnom periodu, unatoč mnogobrojnim problemima uzrokovanih trenutnom situacijom s pandemijom koronavirusa u našoj zemlji. Onako kako je Planom aktivnosti i predviđeno, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, u dogovoru sa menadžmentima osnovnih škola,  nastavili su  sa realizacijom programa edukacije učenika. Nastava se, u skladu sa preporukama kriznih štabova i nadležnih službi, obavlja isključivo u on-line formatu uz korištenje različitih internet platformi za neposrednu komunikaciju sa učenicima. U ovom periodu je u svim policijskim upravama započela realizacija projekta „PSP socijalizacija s pravom“ – moduli II i III, koji se odnose na tzv „maloljetničku pravdu“ i institucije i ustanove koje se bave zaštitom djece i mladih i njihovih prava. Također, paralelno s ovim programom tekla je  i realizacija projekta „Lopov bude uvijek otkriven“, gdje je osim osnovne teme projekta, posebno akcentirana štetnost korištenja cigareta, alkohola, kao i svih psiho-aktivnih supstanci koje imaju karakteristike opojnih droga, a čija je upotreba zabranjena zakonom.

 S obzirom da se ovakav vid edukacije praktikuje već duži period, a na osnovu iskustava policijskih službenika koji realizuju pomenute teme, može se reći da učenici pokazuju veliki interes za prezentirane sadržaje, o čemu svjedoči veliki odaziv slušalaca, kao i proaktivni karakter nastave i njihova želja da sudjeluju u izvođenju nastavnih jedinki.