Nastavak zajedničke akcije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Službe za poslove sa strancima

U skladu s Operativnim planom, nastavljajući akciju na humanom smiještanju migranata, a u cilju sprečavanja i sankcionisanja svih oblika nezakonitog ponašanja, kao i boravka u improvizovanim smještajima, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Služba za poslove sa strancima su dana 25.07.2019. godine, na području općina Stari Grad  i Novo Sarajevo, pronašli 37 migranata.

U Terenski ured za poslove sa strancima - u krug Prihvatnog imigracionog centra Ušivak prevezena su 33 migranta, dok su 4 migranta zbog devijantnog ponašanja prevezena u Imigracioni centar Istočno Sarajevo. 

Zajedničke aktivnosti bit će nastavljene i u narednom periodu.